ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟส่องสว่าง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ไฟส่องสว่าง-เลือกตั้ง