ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน ถือสัตย์เที่ยง) หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง-ถนนคอนกรีต-บ้านนายสุบิน