ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อถุงยังชีพ-19-ชุด-3-กย