ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุอุปกรณ์-เพิ่มเติม-ทางกลาง