ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและส่องสว่าง เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุไฟฟ้าและส่องสว่าง-เสาธงใหม่