ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงสถานที่-เสาธงใหม่