ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา (ติดคันคลองบางพระครู) ความยาวท่อเมนรวมไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร หมู่ที่ 3 ต.ทางกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา-ติดคันคลองบางพระครู