ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

Download : ที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะราคา-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเ