ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศ-ประจำไตรมาสที่ื-๑-เดือนตุลาคม-พ.ศ.๒๕๖๒-เดือนธันวาคม-พ.ศ.๒๕๖๒