ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-มกราคม65

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-ก.พ.65

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-มี.ค.65

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-ต.ค.64

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-พ.ย.64

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ-ธ.ค.64