ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน3

รายงานสรุปการร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.2-ทะเบียนรัเบรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  1. รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
  2. รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  3. รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน