ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถเข้าร่วมกรอกแบบประเมินตามลิ้งหรือ QR CODE ด้านล่างนี้ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform