กิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม

อบต.เสาธง จัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนภาใตำบลเสาธงและตำบลทางกลาง 8 กุมภาพันธ์ 2565