กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

อบต.เสาธง จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โโย ถวายเทียนเข้าพรรษษให้แก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงและทางกลางจำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดเสาธงใหม่ วัดเสาธงเก่า วัดทางกลาง และวัดโรงนอก