การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่าง 6 องค์ประกอบ กับ เวชศาสตร์วิถีชีวิต 9 ย่าง ยืดอายุ (9 POWER)