การดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้สูงอายุ

แปรงฟัน สูตร 2-2-2 แปรงฟันด้วยแปรงขนนุ่ม ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน นานครั้งละ 2 นาที และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชม.

ใช้อุปกรณ์เสริม ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟัน ทำความสะอาดซอกฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ทำความสะอาดฟันเทียม หลังรับประทานอาหารทุกมื้อ และถอดฟันเทียม แช่น้ำเปล่าก่อนนอนทุกครั้ง

กินอาหารครบ 5 หมู่ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดและรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารแข็งและเหนียว

พบทันตแพทย์ พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเนื้อเยื่อภายในช่องปาก และรับการรักษาตามความเหมาะสม

#สาระสุขภาพ #ผู้สูงอายุ #ทันตสาธารณสุข #ฟันยังดี