การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[pdfjs-viewer attachment_id=3745 url=https://ybbtech.saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://ybbtech.saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]