Author: adminsaothong

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำเภอบา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉล