มอบเงินทุนการศึกษาเด็กยากจน

มอบเงินทุนการศึกษาเด็กยากจน ในเขตพื้อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
โดย นายชนาธิป ไชยรัตนะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

มอบเงินทุนการศึกษาเด็กยากจน