ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00