ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ปรับเกลี่ย-ถนน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565