ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าเต็นท์-น้ำท่วม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ประจำปีงบประมาณ 2565