ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (กระสอบพลาสติก) เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-กระสอบ-2500-ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (กระสอบพลาสติก) เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565