ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมแซมถนน-2-จุด-ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา