ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-ม.4

ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา