ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง-บริเวณคลองตาขัน-หมู่ที่-4-ตำบลทางกลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา