ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง ติดต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง-ม.1-ต.ทางกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง ติดต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง