ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (คลองเกาะเลิ่ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ-คลองเกาะเลิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (คลองเกาะเลิ่ง)