ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1843 พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย-หมายเลขทะเบียน-82-1843

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1843 พระนครศรีอยุธยา