ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓