ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563