จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นจากปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นจากปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นจากปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นจากปัญหาภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองมะดัน) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองมะดัน) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา