ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 จุด หมู่ที่ 3 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 จุด หมู่ที่ 3 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา