ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4